aykırı doğrular ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı düzlemde bulunmayan doğrular

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-kı-rı doğ-ru-lar