aykırı düşünce ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce, paradoks

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-kı-rı dü-şün-ce