ayin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî tören, ritüel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Farsça āyīn

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mevlevi tekkelerinde okunan bestelerin tamamı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "ayinicem"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yin