aydınlatılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aydınlatılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-dın-la-tı-la-bil-mek