aydınlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aydınlık olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-dın-lan-mak