ne demek?

Aydınlaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-dın-laş-ma