aydınger ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kâğıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; (Eidinger özel adından)


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-dın-ger