ne demek?

Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kâğıt

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"(Eidinger özel adından)"

Kullanımı;

"Bilgisayardan çıkan metinler bir aydıngerden çıktı alınır ve bu aydıngerler matbaanın grafik bölümünde montajlanır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-dın-ger