ayazma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca ayazma


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yaz-ma