ayazda kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

soğukta kalmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

boş yere beklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

eline bir şey geçmemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yaz-da kal-mak