ayaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok soğuk hava

İlişkili birleşik kelimeler; "çakır ayaz" "çınayaz"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yaz