ayarsızlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayarsız olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölçüsüzlük, düzensizlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Davranışlarındaki ayarsızlık ve saygısızlık yüzünden babası azarladı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yar-sız-lık