ayarlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayarlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayarlamaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayarlama becerisi bulunmak

Örnek / Cümle; "Bu makineyi ancak Orhan usta ayarlayabilir."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yar-la-ya-bil-mek