ayakucu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun Dünya merkezine doğru olan yönü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ya-ku-cu