ne demek?

Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun Dünya merkezine doğru olan yönü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim gök bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

aya-ku-cu