ne demek?

Ayaklandırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ayak-lan-dır-ma