ayaklandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayaklandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayaklandırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak-lan-dı-ra-bil-mek