ayaklı koşma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk şiirinde müstezat tarzında söylenen deyiş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak-lı koş-ma