ayakkabılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakkabı konulan yer, ayakkabı dolabı, pabuçluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakkabı yapmaya elverişli olan "(deri, kösele vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak-ka-bı-lık