ayakaltında dolaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işe yaramadığı hâlde herkesin işine engel olacak bir biçimde ortalıkta dolaşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ya-kal-tın-da do-laş-mak