ayak tedavisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakta oluşan bir hastalığın veya rahatsızlığın tedavisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak te-da-vi-si