ayak oyunu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hile. "(Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak o-yu-nu