ayak keseri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakta durarak ağaç yontmaya elverişli uzun saplı keser

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak ke-se-ri