ne demek?

Ayakta durarak ağaç yontmaya elverişli uzun saplı keser

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ayak ke-se-ri