ayak bağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere gidilmesine veya bir işin yapılmasına engel olan şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak ba-ğı