ayakçın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla basılan tahta ayaklık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak-çın