ayakçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayak işlerinde kullanılan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Tekstil fabrikalarında ayakçı olarak çalışan çoktur."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş süresince tutulan hizmetçi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gezici satıcı, çerçi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Otobüs terminallerinde yolcuyu kendi şirketinden bilet almaya yönlendiren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak-çı