ayağını veya ayaklarını sürümek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

verilen bir işi ağırdan almak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yerden uzaklaşmak üzere bulunmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

halk inanışına göre bir kimse gelirken ardından başkalarının da gelmesine yol açmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

ölmek üzere olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ya-ğı-nı ve-ya ayak-la-rı-nı sü-rü-mek