ay yıldız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk bayrağındaki ayça ve beş ışınlı yıldızdan oluşmuş simge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay yıl-dız