ay var yılı besler yıl var ayı beslemez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`öyle zaman olur ki bir aylık kazanç insanı bir yıl geçindirir, öyle zaman da olur ki bir yıllık kazanç bir ay geçindirmeye yetmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay var yılı bes-ler yıl var ayı bes-le-mez