ay takvimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ay'ın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamerî takvim.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay tak-vi-mi