ay karanlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulutlar arkasında kalan ayın yansıttığı hafif ışık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay ka-ran-lı-ğı