ay gün takvimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş'in görünen hareketlerine göre düzenlenmiş olan takvim.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay gün tak-vi-mi