ay balığıgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemikli balıklar takımının çengel çeneliler alt takımına giren bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay ba-lı-ğı-gil-ler