ay ışığında ceviz silkilmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yeterli olmayan koşullarda yapılan işlerden, beklenilen verim alınamaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay ı-şı-ğın-da ce-viz sil-kil-mez