ay çekirdeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayçiçeğinin tohumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş türü


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay çe-kir-de-ği