ayşekadın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kılçıksız, lezzetli bir taze fasulye türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-şe-ka-dın