ayırtaç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dalga biçimindeki sıklık veya evre değişmelerini genlik değişmeleri olarak ortaya çıkaran alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yır-taç