ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlamak; tefrik etmek, temyiz etmek

Tipi / Türü;

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"ayırdına varmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ayı-rt et-mek