ayıplamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kınamak "(Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yıp-la-mak