ayılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoşluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklı başına gelip gerçeği görmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yıl-mak