ayılıp bayılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birini kendinden geçercesine sevmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

aşırı ölçüde sinir bunalımları geçirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yı-lıp ba-yıl-mak