ayıklayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayıklama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayıklama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yık-la-ya-bil-mek