ne demek?

Ayıklanmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"doğal ayıklanma"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ayık-lan-ma

Yaşayan varlıklarda ortamın şartlarına en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması, uyamayanların yok olması; ıstıfa, seleksiyon

Tipi / Türü;

biyoloji