ayıklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri ayırıp çıkarmak, temizlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yık-la-mak