ayıkla pirincin taşını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu anlatmak için kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yık-la pi-rin-cin ta-şı-nı