ayık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yık