ayıbacağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift yan yelkenlerden birini sağdan, birini soldan kullanma biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yı-ba-ca-ğı