avurt satmak veya avurt zavurt etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

beceremeyeceği şeyleri becerebilecekmiş gibi konuşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

korkutucu sözler söylemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-vurt sat-mak veya avurt za-vurt et-mek