ne demek?

Çabucak avunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

avu-nu-ver-mek