ne demek?

umduğunu ele geçirememek

Tipi / Türü;

alay yollu

Kullanımı;

"Sen avucunu yalarsın! Beni daha fazla rahatsız etme, tamam mı?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

avu-cu-nu ya-la-mak