avrat var ev yapar avrat var ev yıkar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`öyle kadınlar vardır ki bir aileye düzen verir, mutluluk getirir; öyle kadınlar da vardır ki ailenin düzenini, mutluluğunu bozarlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
av-rat var ev ya-par av-rat var ev yı-kar