ne demek?

Avlama işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Bizi dağlar kurtarır, yıllardır avlandık, avlandık, avlandık işçi gibi, köylü gibi avlandık!.."

Hecelenişi / Hecelemesi;

av-lan-mak


Ava gitmek, ava çıkmak, av için dolaşmak

Kullanımı;

"Babam o yaz sonunda avlanmak için Çardak'a gitti."